• darkblurbg
    Building and renovating is our passion
    ✅ Hundreds of satisfied customers in The Hague alone!

Optimum Bouw- en Aannemers heeft besloten door te gaan met renovaties en verbouwingen gedurende de Cornocrisis.
Uitgangspunt is echter dat dit op een veilige en verantwoorde manier gebeurt, voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

Het ministerie van BZK, het ministerie van Milieu & Wonen en de vereniging van bouw- en infrabedrijfen 'Bouwend Nederland', komen binnenkort met het protocol ‘Samen veilig doorwerken’. Hierin zal worden beschreven hoe en op welke wijze er veilig doorgewerkt kan worden, zodat o.a. opdrachtgevers weten waar zij aan toe zijn en het werk niet onnodig stil komt te liggen.

In afwachting van voornoemd protocol, heeft Optimum Bouw- en Aannemersbedrijf meerdere maatregelen getroffen om de voortgang van lopende en geplande (ver)bouwprojecten niet in gevaar te laten komen.
In de getroffen maatregelen zijn de adviezen van het RIVM leidend en zal de situatie per dag gemonitord worden op nieuwe ontwikkelingen.

Het uitgangspunt is dat de veiligheid van zowel opdrachtgever als de medewerkers van Optimum, voorop staat.


De belangrijkste genomen maatregel op het gebied van particuliere bouw- en renovatieprojecten: Nieuwe particuliere bouwprojecten/verbouwingen/renovaties, zullen tot nader order enkel uitgevoerd worden in woningen die onbewoond blijven gedurende de werkzaamheden. Verbouw- en renovatiewerk zal eveneens doorgang vinden in woningen waarbij opdrachtgever de garantie afgeeft dat er tijdens de dagelijkse werkzaamheden van de medewerkers van Optimum, geen andere personen in het pand aanwezig zullen zijn. Deze en overige afspraken met betrekking tot het Coronavirus zullen vóór het aanvangen van werkzaamheden schriftelijk worden vastgelegd.

Heeft u vragen omtrent de mogelijkheden van het verbouwen of renoveren van uw woning door Optimum Bouw- en Aannemersbedrijf, tijdens de Covid-19 Coronacrisis? Bel u dan 070 - 204 2424 voor informatie of het maken van een afspraak.