• darkblurbg
    Renoveren & verbouwen op basis van vertrouwen

Aannemer Den Haag - Verbouwing tijdens Coronavirus Covid-19

Update 9 mei 2020: Gezien de meest recente, voorzichtig positieve ontwikkelingen omtrent het Covid-19 virus, zullen per 11 mei 2020 alle werkzaamheden aangaande lopende onderhoudscontracten weer volledig hervat worden. Voor wat betreft de renovatiewerkzaamheden, blijven de eerder genomen maatregelen vooralsnog gehandhaaft.

Optimum Bouw- en Aannemers heeft besloten door te gaan met renovaties en verbouwingen gedurende de Corona crisis.
Uitgangspunt is echter dat dit op een veilige en verantwoorde manier gebeurt, voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

Het ministerie van BZK, het ministerie van Milieu & Wonen en de vereniging van bouw- en infrabedrijfen 'Bouwend Nederland', komen binnenkort met het protocol ‘Samen veilig doorwerken’. Hierin zal worden beschreven hoe en op welke wijze er veilig doorgewerkt kan worden, zodat o.a. opdrachtgevers weten waar zij aan toe zijn en het werk niet onnodig stil komt te liggen.

Maatregelen bouw- en renovatieprojecten i.v.m. het Coronavirus Covid-19


In afwachting van voornoemd protocol, heeft Optimum Bouw- en Aannemersbedrijf meerdere maatregelen getroffen om de voortgang van lopende en geplande (ver)bouwprojecten niet in gevaar te laten komen.
In de getroffen maatregelen zijn de adviezen van het RIVM leidend en zal de situatie per dag gemonitord worden op nieuwe ontwikkelingen.

Het uitgangspunt is dat de veiligheid van zowel opdrachtgever als de medewerkers van Optimum, voorop staat.

Informatie omtrent verbouwen ten tijde van de Coronacrisis in de regio Den Haag


De belangrijkste genomen maatregel op het gebied van particuliere bouw- en renovatieprojecten: Nieuwe particuliere bouwprojecten/verbouwingen/renovaties, zullen tot nader order enkel uitgevoerd worden in woningen die onbewoond blijven gedurende de werkzaamheden. Verbouw- en renovatiewerk zal eveneens doorgang vinden in woningen waarbij opdrachtgever de garantie afgeeft dat er tijdens de dagelijkse werkzaamheden van de medewerkers van Optimum, geen andere personen in het pand aanwezig zullen zijn. Deze en overige afspraken met betrekking tot het Coronavirus zullen vóór het aanvangen van werkzaamheden schriftelijk worden vastgelegd.

Voor wat betreft onderhoudscontracten: Onderhoudswerkzaamheden bij onze huidige opdrachtgevers, zullen met inachtneming van de benodigde veiligheidsmaatregelen, alleen uitgevoerd worden indien deze absoluut noodzakelijk zijn en niet uitgesteld kunnen worden. Tijdens de coronacrisis zullen er geen nieuwe onderhoudscontracten worden aangegaan die op korte termijn dienen te worden aangevangen.

Heeft u vragen omtrent de mogelijkheden van het verbouwen of renoveren van uw woning door Optimum Bouw- en Aannemersbedrijf, tijdens de Covid-19 Coronacrisis? Belt u dan 070 - 204 2424 voor informatie of het maken van een afspraak.