Nederlands
  • darkblurbg
    Renoveren & verbouwen op basis van vertrouwen

Bouwpersoneel aangeboden

In Nederland is er op het moment een ernstig tekort aan bouwpersoneel.
Het is voor bouw- en aannemersbedrijven steeds moeilijker om bouwpersoneel te vinden.

Bent u op korte termijn op zoek naar gekwalificeerd bouwpersoneel?
Ons partnerbedrijf in Estland, Constructionhands BV biedt dé oplossing.

Oost-Europa heeft, anders dan West-Europa, momenteel een overschot aan bouwvakkers.
Gekwalifeerd bouwpersoneel uit Oost-Europa kan daarom dé oplossing zijn voor uw onderbezetting en personele problemen in de bouw.

Constructionhands BV, heeft 1500+ gekwalificeerde bouwvakkers tot haar beschikking, die desgewenst binnen 5 werkdagen ingezet kunnen worden in de Nederlandse bouwsector. 

Alle bouwvakkers die gedetacheerd worden beschikken over de juiste documenten en diploma´s.

Te denken valt aan:


Voor aanvragen of meer informatie over onze werkwijze verwijzen wij u naar ons contactformulier
Of bezoek de website: www.constructionhands.eu